Logo

Support

Skrivet av: Christina Sjögren, publicerat 24.08.2022

Kontaktuppgifter per nätbolag:

OBS!!  Kontakta det nätbolag som äger nätet som du utför arbete i.

 

Gotlands Elnät AB

Nyanslutningsgruppen

E-mail: installation@geab.vattenfall.se

Telefon: 0498-28 50 20

Höganäs Energi AB
Ulrika Olsson Jarl
E-mail: ulrika.jarl@hoganas.se
Telefon: 042-33 74 00

Kraftringen Nät AB
E-mail: kundservice@kraftringen.se
Märk mailet med ”Elsmart” och uppge dina kontaktuppgifter.

Mälarenergi Elnät AB
E-mail: ansluta@malarenergi.se
Telefon via Kundcenter 021-39 50 50 fråga efter "Nätmarknad - Ansluta"

Tekniska Verken
Bernt Jonasson
E-mail: bernt.jonasson@tekniskaverken.se

Öresundskraft AB
E-mail: elnatkund@oresundskraft.se
Telefon: 042-490 30 00 och be att få bli kopplad till Kundenheten på Affärsområde Nät, alternativ

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
E-mail: el.anslutning@esem.se
Telefon: 016-10 60 40