Nyttjandeavtal för Elsmart

Användning
Syftet med Elsmart är att framställa en effektiv och kvalitetssäker process vid anmälan om installationsarbete (för/färdiganmälan). Framförallt säkerställs samspelet mellan installatör och näthandläggare.

Skyldigheter
Elsmart är en Webbaserad IT- lösning som inte kräver någon lokalt installerad programvara.
Användaren ansvarar för att ha ett arbetsverktyg med modern webbläsare, stabil Internet-uppkoppling, samt uppdaterat antivirusprogram.

En anmälan om installationsärende i applikationen jämställs med en påskriven inskickad anmälan. Bekräftelse som är gjord med personlig inloggning jämställs med påskrift.

Användaren ska alltid använda IT-lösningen enligt gällande användarmanualer och rutiner som tillhandahålls av Nätbolaget.
Användarnamn och lösenord skall alltid hanteras på sådant sätt att det inte kommer på avvägar. Personliga användarnamn och lösenord får inte lämnas ut till andra. Om detta missbrukas kan det leda till att användaren nekas till användning av systemet och kan bli skadeståndsskyldig.
Identifierade fel och problem med applikationen ska omedelbart rapporteras till Nätägarens lokala support.

Bekräftande
Lösningen baserar sig på användning av personligt användarnamn och lösenord. Ansvarig installatör måste acceptera detta användaravtal.
Den ansvariga installatören registrerar sedan de installatörer som ska kunna använda applikationen. Respektive Användare får sedan ett unikt användarnamn och lösenord.

Användarsupport
Nätbolaget skall tillhandahålla användarsupport för Elsmart. Användarsupporten finns tillgänglig via telefon eller mail. Se resp Nätbolags hemsida.

Utbildning
Nätbolaget tillhandahåller utbildningsmateriel för användaren.


Avtalet accepteras

JA NEJ