Välkommen till VA-SMART
Här gör du din anmälan för anslutning av vatten och avlopp (VA)
- Fast anslutning (nyanslutning, flytt eller ändring av permanent anslutning)

- Tillfällig anslutning (byggvatten, hyra av brandpostmätare samt vattentankstationsnycklar)

Har du redan ett ärende och önskar att få ut vattenmätare? Följ länken nedan för att beställa mätaruppsättning.
Beställ mätaruppsättning